Z&PC Hatto-Heim organiseerde jarenlang een buitentoernooi bij zwembad De Watermulder. De verhuizing van de vereniging naar zwembad De Marke in 2012 betekende een einde van het meerdaagse toernooi aan de Randweg. De wens om daarna wederom een toernooi te organiseren bleef binnen de vereniging. In 2016 werden de handen ineen geslagen met Hattemse ondernemers en de beheerders van de jachthaven. Het eerste waterpolotoernooi tussen de boten in de jachthaven was een feit. Inmiddels zijn er vier succesvolle edities van het Z&PC Hatto-Heim waterpolo toernooi geweest.

Stuur een mailtje voor meer informatie of opgave voor ons toernooi naar: toernooihattoheim@gmail.com