Binnen Zwem en waterpoloclub Hatto-Heim worden de volgende bedragen gehanteerd:

Recreatief jeugd:         € 14,50
Recreatief senioren:    € 18,10
Zwemmen jeugd:        € 14,50
Zwemmen selectie:     € 25,25
Waterpolo Junioren:   
€ 25,25
Waterpolo senioren:   € 30,50

Deze contributie wordt maandelijks afgeschreven door middel van automatische incasso.
Een seizoen loopt van 1 Augustus tot en met 31 Juli het opvolgend jaar.


Lid worden van Z& PC Hatto-Heim?
Download dan hieronder het aanmeldformulier. Vul het formulier in en stuur deze per post of per e-mail naar de ledenadministratie.

Aanmeldformulier

Algemeen

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste één seizoen en kan op elk moment in gaan;
  • Opzeggen per juni of december, met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste 4 weken;
  • Een nieuw lid aanvaardt het persoonlijk lidmaatschap van de K.N.Z.B., de kosten voor dit lidmaatschap zijn bij de contributie inbegrepen;
  • Overschrijvingskosten van een andere vereniging zijn voor rekening van het nieuwe lid;
  • Voor wijzigingen of opzegging kunt u onderstaand wijzigings- of afmeldingsformulier gebruiken;
  • U gaat akkoord met het gebruik door Z&PC Hatto-Heim van uw e‐mailadres om u te informeren over verenigings aangelegenheden als Ledenvergaderingen, afdelingsgebonden aankondigingen etc.

Afmelden
Afmelden voor zwemmers die recreatief lid zijn kan op ieder moment. Afmelden voor zwemmers die aan wedstrijden deelnemen is mogelijk per juni en december, dit in verband met de verplichte verenigingsafdracht voor startvergunningen en verzekeringen aan de KNZB.

Afmeldformulier

Contactgegevens ledenadministratie

Z&PC Hatto-Heim
T.a.v. Ledenadministratie
Allee 24
8051 DH Hattem
Ledenadministratie@hattoheim.nl