De afgelopen tijd heeft een ieder verschillende bedragen soms ook in één maand van zijn of haar bankrekening zien afgeschreven worden. Het is mij te horen gekomen dat hier onduidelijkheid over bestaat. Klik op de titel van het bericht om het volledige bericht te lezen.

De afgelopen tijd heeft een ieder verschillende bedragen soms ook in één maand van zijn of haar bankrekening zien afgeschreven worden. Het is mij te horen gekomen dat hier onduidelijkheid over bestaat.

Ten aanzien van de contributies van dit jaar, ik heb een achterstand gehad. Hierdoor zijn er maanden geweest waarin geen contributiebedragen van jullie bankrekening afgeschreven werden. De afgelopen paar maanden was het echter het geval dat er één maand meerdere contributiebedragen van jullie bankrekening werd afgeschreven, om de achterstand in te halen.
Op het moment ben ik weer bij met de contributiebedragen en hoop dit ook zo te houden. De vorige achterstand is ontstaan door tijdgebrek. Naast mijn werk heb ik ook mijn studie dezen hebben bij mij de prioriteit boven het penningmeesterschap. Momenteel ben ik bezig om enkele taken in samenwerking te doen zodat ik wel de tijd heb om de contributies te innen op het juiste moment.
Ik denk dat sommigen van jullie wel en sommigen niet hebben opgemerkt dat de contributiebedragen nog al eens verschilt hebben dit jaar. Dit komt door een miscommunicatie waardoor het incasso’s bestand niet up to date was. Gevolg hiervan is dat twee verschillende contributieverhalen door elkaar heen gebruikt zijn en wel de oude contributiebedragen (de bedragen van 2005) en de nieuwe contributiebedragen (de bedragen voor 2006).

Afgelopen maand is er naast een contributie afschrijving ook een afschrijving geweest die de naam “inschrijfgeld 06” had. “Inschrijfgeld 06” is de naam die uit het verleden stamt en zijn oorsprong heeft in de informatiebrief die hoort indien men zich inschrijft. Zie tabel hieronder.

Leeftijd

Onderdeel van de vereniging/ startvergunning

Inschrijfgeld

Tot 12 jaar

Recreatief jeugd, proefselectie, selectie, minipolo, aspirantenpolo, waterpolo; met of zonder startvergunning

€   7,00 eenmalig bij inschrijving

Van 12 tot 18 jaar

Recreatief jeugd, proefselectie, minipolo, aspirantenpolo; met of zonder startvergunning

€   7,00 eenmalig bij inschrijving

Van 12 tot 18 jaar

Selectie, waterpolo; met of zonder startvergunning

€   7,00 per kalenderjaar

Vanaf 18 jaar

Selectie, recreatief ouderen, waterpolo, veteranenpolo; zonder startvergunning

€ 10,00 per kalenderjaar

Vanaf 18 jaar

Selectie, recreatief ouderen, waterpolo, veteranenpolo; met startvergunning

€ 34,00 per kalenderjaar

De fout hier gemaakt is om alle bedragen in de meest rechterkolom inschrijfgeld te noemen. Beter had hier kunnen staan inschrijfgeld/ startvergunning. In het kader al doende leert men zal daarom in de toekomst dan ook de naam “contr KNZB” gebruikt gaan worden bij de incasso’s. Waarom deze naam en niet startvergunning zullen jullie je misschien afvragen. Omdat wij voor ieder lid een contributieafdracht moeten doen aan de KNZB een startvergunning in deze heeft alleen maar een consequentie voor de hoogte van de contributieafdracht.
Als laatste waar komen de bedragen vandaan die weergeven staan in de rechterkolom van de tabel. De € 7,00 eenmalig bij inschrijven is (net als alle andere bedragen) in na goedkeuring van de leden in de ledenvergadering van 2001 ingevoerd. De overige bedragen per kalenderjaar zijn verbonden aan de contributiebedragen zoals deze door de KNZB gehanteerd worden. Zie afbeelding hieronder.

Ik hoop jullie met deze voldoende geïnformeerd te hebben zodat de bestaande onduidelijkheid na het lezen van deze informatie weggenomen wordt.

Met vriendelijke groet,

Sander Weeda.
Penningmeester.

Categories: Algemeen