Geachte Leden, Ouders, Verzorgers,

Het is jullie wellicht niet ontgaan dat in de afgelopen maanden diverse malen rond het zwembad tegels gebroken zijn of losgelaten hebben. Voor de veiligheid van ons en de overige klanten van het zwembad zijn hier blauwe matten aangebracht. Deze losgelaten tegels zijn al enige tijd een onderwerp van discussie tussen gemeente/bestuur zwembad en de aannemer die het zwembad gebouwd heeft.

Afgelopen weekeinde werd ik door de voorzitter van het bestuur de Marke op de hoogte gesteld van een tijdelijke sluiting van Zwembad de Marke. Zwembad de Marke zal van 1 Februari 2016 voor 6 tot 8 weken gesloten zijn voor alle activiteiten. Dit is uiteraard van invloed op onze activiteiten.

Op dit moment wordt door het personeel van Zwembad de Marke koortsachtig gewerkt om onze activiteiten elders onder te brengen. Hiervoor hebben zij contact met zwembaden in de omgeving. Daarnaast zullen wij als bestuur onze contacten binnen omliggende verenigingen aanspreken.

Het is helaas op dit moment nog niet mogelijk concreet aan te geven wat de gevolgen zijn. Onze prioriteit zal eerst uitgaan naar het herplannen van de verschillende wedstrijden. Voor overige activiteiten zou het kunnen zijn dat uren samengevoegd moeten worden. Indien wij hier niet in slagen zullen wij kijken naar een passend alternatief of eventuele compensatie, maar wij leggen vooralsnog de prioriteit bij het tijdelijk elders onderbrengen van onze activiteiten. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Zodra wij meer concrete informatie hebben stellen wij u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Indien u vragen heeft over deze situatie verzoeken wij u zich te richten tot het secretariaat via: secretariaat@hattoheim.nl of mijzelf via: voorzitter@hattoheim.nl.

Met vriendelijke groet,

Richard Ripke.
Voorzitter.

Categories: Algemeen