Deprecated: Function create_function() is deprecated in D:\www\hattoheim.nl\www\wp-content\plugins\add-link-to-facebook\add-link-to-facebook-class.php on line 138 Gezocht: Penningmeester – Z&PC Hatto Heim

«

»

mrt 03

Gezocht: Penningmeester

Afgelopen jaar is de positie van penningmeester vrijgekomen nadat de termijn van de voormalig penningmeester afgelopen was. De penningmeester was niet verkiesbaar, hierdoor is de positie op tijdelijke basis door andere bestuursleden waargenomen.

Het bestuur hecht er veel waarde aan om deze positie in te vullen, zo onstaat er ruimte binnen het bestuur (inclusief penningmeester) om zich verder te richten op de bloei van de club en overige sportieve ambities.

Het afgelopen jaar is er door de tijdelijk penningmeester flink geïnvesteerd in de financiële administratie en wordt een overzichtelijke boekhouding achter gelaten voor de potentiele kandidaten (M/V).

Z&PC Hatto-Heim
Z&PC Hatto-Heim is een bruisende, groeiende vereniging met een rijke historie. Een gezellige vereniging voor jong en oud waar het op het gebied van de zwemsport de laatste jaren echt gebeurt.
Z&PC Hatto-Heim wil groeien en dat gebeurt ook echt, het is een van de verenigingen binnen de KNZB die zich boven de door de KNZB geambieerde groeinorm van 1% ledengroei per jaar ontwikkelt.
Met enthousiaste leden en vrijwilligers staat Z&PC Hatto-Heim midden in de samenleving en is zij een belangrijke sport-aanbieder in Hattem.

Functie Penningmeester
De functie van penningmeester is binnen Z&PC Hatto-Heim een veelzijdige functie. Naast de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiën van de vereniging, geeft de penningmeester samen met de andere bestuursleden, invulling aan het meerjarige beleidsplan. Hierin zijn onderwerpen als verbreding van de vereniging en verbetering van de accommodatie speerpunten waar de penningmeester zijn belangrijke bijdrage aan levert.
De penningmeester is het financiële geweten van de vereniging en draagt dit in al zijn facetten uit.

Met 2 tot 3 avonden per maand lukt het uitstekend om invulling aan de functie van penningmeester te geven (verwerkingen in de financiele administratie). Met een tijdelijke piek ten tijde van de Financiele jaarafsluiting.

De werkzaamheden bestaan verder uit:
– Het opstellen van de begroting;
– Het financieel jaarverslag;
– Het voeren van de financiële administratie;
– Betalingen doen aan leveranciers;
– Incasseren van de contributie / inlezen bij de bank;
– Controle van facturen;
– Bijwonen van de Algemene bestuursvergaderingen (1x per 6 weken);
– Meedenken en beslissen in het financiële beleid van de club (denk aan budgetteringen, prijzen kantine, contributie, etc.).

De ledenadministratie is momenteel bij een ander bestuurslid belegd.

Wie zoeken wij?
Het spreekt voor zich dat je affiniteit met financiële zaken moet hebben. Z&PC Hatto-Heim is een vereniging met een gezonde, maar uitdagende (door vereaderingen in subsidies ed.) financiële basis.
Jij bent degene die dat bewaakt en niet wegloopt voor moeilijke keuzes. Je bent een echte teamspeler die in het bestuur goed in staat is met de andere bestuursleden samen te werken. Vraagstukken binnen een vereniging vragen in sommige gevallen pragmatische en creatieve oplossingen, ook waar het de financiën betreft. Zonder afbreuk te doen aan de uiteindelijke verantwoordelijkheid en taakinvulling moet de penningmeester deze flexibiliteit in zich hebben.

Ervaring met het werken in een vrijwilligersorganisatieis gewenst, maar niet noodzakelijk.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande enthousiast zijn geworden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Potentiële kandidaten kunnen zich rechtstreeks wenden tot het bestuur via voorzitter@hattoheim.nl of richard@hattoheim.nl.

Een vereniging kan NIET zonder een penningmeester, dus wij hopen op positieve reacties.