Deprecated: Function create_function() is deprecated in D:\www\hattoheim.nl\www\wp-content\plugins\add-link-to-facebook\add-link-to-facebook-class.php on line 138 Algemene Ledenvergadering 2012/2013 – Z&PC Hatto Heim

«

»

mei 20

Algemene Ledenvergadering 2012/2013

Geachte (ere)leden,

Middels deze brief willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse:

Algemene Ledenvergadering

welke gehouden gaat worden op:

Maandagavond 27 Mei 2013 om 20:00 uur

in:

de verenigingsruimte van Zwembad ‘de Marke’

Vanaf 20:00 uur zal kort worden teruggekeken op de zaken uit het afgelopen jaar. Tevens zal uw aandacht worden gevraagd voor een voorgestelde wijziging der Statuten. Het bestuur heeft de statuten van de vereniging laten toetsen door een Notaris en als gevolg hiervan zijn de statuten gemoderniseerd. Tevens zal de in vorige ALV voorgestelde en aangenomen naamsverandering hierin opgenomen zijn.

Daarnaast is de vereniging op zoek naar een nieuwe penningmeester, na het aflopen van de huidige termijn geeft

de penningmeester aan niet herkiesbaar te zijn voor een volgende termijn. Voor de vacante positie van Vice-Voorzitter heeft Richard Ripke, thans bestuurslid vanuit de redactiecommissie zich kandidaat gesteld. Potentiele kandidaten voor beide posities wordt verzocht zich van te voren aan te melden via het secretariaat zodat in de vergadering een stemming kan worden gehouden.

Uw aanwezigheid hierbij wordt zeer op prijs gesteld en het is belangrijk uw stem te laten horen. Graag wijzen wij erop dat het ook mogelijk is om via schriftelijke volmacht uw stem, door een ander lid aanwezig op de vergadering, uit te laten brengen.

De stukken voor de vergadering zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat van onze vereniging, mevrouw G. Kwakkel. Verzoeken kunnen zoveel mogelijk via email ingediend worden, g.kwakkel@gmail.com. Als bijlage bij deze brief is de voorlopige agenda voor deze avond toegevoegd. Indien u zelf agendapunten in wilt dienen wordt u verzocht dit kenbaar te maken bij het secretariaat via bovenstaand mailadres.

Namens het bestuur,

Edgar Leurink (vz.), Jan Willem Kroeze, Niels Mulderij (aftredend penningmeester), Femke Bijlsma, Richard Ripke, Dries Slijkhuis, Gerlinda Kwakkel (secretaris)

 Bij verhindering voor de Algemene Ledenvergadering wordt afmelding bij het secretariaat op prijs gesteld.